پیامک های دانشمندان و بزرگان سری ۲

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.

(دوروستان)


آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است.

(مترلینگ)


اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید: بی‌انتها.

(بلیک)


برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند.

(بردیر فرانسوی)


هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است.

(فرانکلین)


نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.

(هیلزهام)

پیامک های دانشمندان و بزرگان سری ۱

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(حضرت علی علیه‌السلام)


آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.

(مارتین لوتر‌کینگ)


بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.

(رودی)


بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(همیلتون)


عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.

(دیزرائیلی)


چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است.

(امرسون)


به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

(چاردینی)


آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

(لاروشفوکو)


اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم.

(اسکات پک)


زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست.

(دوما)


دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است.

(اسکات پک)


عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی.

(اسکات پک)


ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم.

(اسکات پک)


جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست.

(محمد حجازی)


هنر، کلید فهم زندگی است.

(اسکار وایله)


تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند.

(والترنیس)


اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.

(خلیل جبران)


روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد.

(اسکات پک)


در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی.

(آرنت)


برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو.

(یونک)