پیامک های خانواده سری ۱

اگر اعضای یک خانواده بدانند باهم بودنشان محدود است، محبتشان بهم نامحدود مي شود…


تنها چیزی که می دانم ثابت باقی می ماند سنگ است

و تنها نهادی که کار می کند خانواده است.


خانه ای با یک زن و شوهر وفادار و عاشق ، تنظیم عالی ایست

که در آن کودکان را می توان در عشق و عدالت پرورش داد و نیازهای روحی و جسمی کودکان را می توان برآورده کرد.


خانواده به این معنی است که هیچ کس نادیده گرفته نشده یا فراموش نگشته است.


خانواده مهم ترین چیز در جهان است.


زندگی خانوادگی خوشبخت، كلید همه‌ی دستاوردهای پیروزمندانه‌ است


گفتار است كه آدم‌ها را به هم پیوند می‌دهد و از هم جدا می‌كند.

گفتار است كه خانواده‌ها را می‌‌سازد


زمانی كه یك غریبه، رفتار بدی در حق ما بكند، زیاد به آن اهمیت نمی‌دهیم،

ولی خدا نكند كه دوستی نزدیك، یا یكی از اعضای خانواده، یا كسی كه دوستش داریم، در حق ما بدی كند


آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در تفكرات تنهایی می آموزند.


چهره‌ی اعضای خانواده مانند آیینه‌ای جادویی است.

ما با نگاه كردن به چهره‌ی اعضای خانواده‌مان، گذشته و حال و آینده را می‌بینیم


خانواده‌ای كه هم‌اكنون دارید، بسیار مهم‌تر از خانواده‌ای است كه از آن می‌آیید


پادشاهی، گذراست، ولی خانواده، ماندنی ا‌ست


حلقه ای كه خانواده ی حقیقی تو را بهم می پیوندد، هم خونی نیست،

بلكه احترام و شادمانی است كه نسبت به زندگی یكدیگر دارند