پیامک سخنان آیت الله بهجت سری۱

مرحوم آیت الله بهجت(ره) یکی عارفان بزرگ زمان بودند.

روزی به ایشان گفتند : کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید .

فرمودند:

لازم نیست یک کتاب باشد یک کلمه کافیست که بدانی : “خدا می بیند” .


آنچه می‌دانید، عمل کنید

و در آنچه نمی‌دانید احتیاط کنید تا روشن شوید

و اگر روشن شدید، بدانید که بعضی معلومات را زیر پا گذاشته‌اید

آیت الله بهجت


نگاه تند به زیردست، برای ترساندن آزاررسانی از نوع حرام است

و تبسم به عاصی و گناه‌کار، برای تشویق یاری بر معصیت است

آیت الله بهجت


به فکر خود باشیم، خود را اصلاح کنیم

اگر به خود نرسیدیم و خود را اصلاح نکردیم

نمی توانیم دیگران را اصلاح کنیم

آیت الله بهجت


اگر بی تفاوت باشیم

و برای رفع گرفتاری ها و بلاهایی که اهل ایمان بدان مبتلا هستند دعا نکنیم

آن بلاها به ما هم نزدیک خواهد بود

آیت الله بهجت


وای بر ما اگر در خصوص خوردنی ها و نوشیدنی ها از حرام اجتناب نکنیم

زیرا همین غذاها است که منشأ علم و ایمان و یا کفر ما می شود

سخنرانی های از آیت الله بهجت


خواندن قرآن در هر روز، و ادعیه مناسبه اوقات و امکنه (مکان‌ها)، در تعقیبات و غیر آنها

و کثرت تردد در مساجد و مشاهد مشرفه

و زیارت علما و صلحاء و همنشینی با آنها

از مرضیات خدا و رسول(ص) است و باید روز به روز

مراقب زیادتی بصیرت و انس به عبادت و تلاوت و زیارت باشد

آیت الله بهجت


هر که عمل کرد به معلومات خودش

خداوند مجهولات او را معلوم می فرماید

آیت الله بهجت


اگر می خواهید از ناحیه دعا به جایی برسید

زبان حالتان این باشد: سلیم خدا هستیم

هر چه بخواهد بکند، بنا داریم عمل به وظیفه بندگی کنیم

آیت الله بهجت


با کسی نشست و برخاست کنید که همین که او را دیدید به یاد خدا بیفتید

به یاد طاعت خدا بیفتید، نه با کسانی که در فکر معاصی هستند

و انسان را از یاد خدا باز می‌دارند…

آیت الله بهجت


وداع از این دنیا برای ما بسیار نزدیک است

ولی ما آن را بسیار دور می‌بینیم وگرنه اینقدر با هم نزاع نداشتیم

آیت الله بهجت


دنیاپرستان را بنگرید که به چه دل بسته‌اند

و بر سر چه با هم نزاع دارند

به دنیایی از کاغذ و مقوا و خانه عنکبوت!

آیت الله بهجت


از ما، عمل چندانی نخواسته اند!

مهم تر از عمل کردن، “عمل نکردن” است!

تقوا یعنی “عمل گناه را مرتکب نشدن!

همه میپرسند چه کار کنیم؟

من میگویم: بگویید چه کار نکنیم؟

و پاسخ اینست:

گــــــــنــــــــــــاه نــــکــنــیــد.

شاه کلید اصلی رابطه با خدا ” گــنــاه نــکــردن ” است.

آیت الله بهجت