پیامک روز کارمند

پیامک روز کارمند سری۱

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس

روز کارمند مبارک باد


جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد.

روز کارمند مبارک باد


فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند

روز کارمند مبارک باد


در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود.

راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید.

روز کارمند مبارک باد


ماهیت کارمند خدمت است.

روز کارمند بر کارمندان پر تلاش تبریک و تهنیت باد.


به سلامتی کارمندی که هنوز قسط یخچال ۲ سال پیششو داره میده . . .

روز کارمند مبارک باد


اعتراف می کنم خالی خالیم، مانندجیب کارمند در آخر ماه

روز کارمند بر شما مبارک باد


كارمندی به دفتر رئیس خود می‌رود و می‌گوید :معنی این چیست؟

شما ۲۰۰دلار كمتر از چیزی كه توافق كرده بودیم به من پرداخت كردید.

رئیس پاسخ می دهد: خودم می‌دانم، اما ماه گذشته كه ۲۰۰ دلار بیشتر به تو پرداخت كردم هیچ شكایتی نكردی.

كارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد:درسته، من معمولا از اشتباه های موردی می گذرم اما وقتی تکرار می شود وظیفه خود می دانم به شما گزارش كنم.


من هم در این جهان سهمی دارم

امضا کارمند بورس

روز کارمند مبارک باد


مردي به استخدام يك شركت بزرگ چندمليتي درآمد.

در اولين روز كار خود، با كافه تريا تماس گرفت و فرياد زد: «يك فنجان قهوه براي من بياوريد.»

صدايي از آن طرف پاسخ داد: «شماره داخلي را اشتباه گرفته اي. مي داني تو با كي داري حرف مي زني؟»

كارمند تازه وارد گفت: «نه» صداي آن طرف گفت: «من مدير اجرايي شركت هستم، احمق.»

مرد تازه وارد با لحني حق به جانب گفت: «و تو ميداني با كي حرف ميزني، بيچاره.»

مدير اجرايي گفت:نه

كارمند تازه وارد گفت: «خوبه» و سريع گوشي را گذاشت.


دیشب به خواب دیدم ،گردیده ام نمونه

دربین کارمندان اندر ادارۀ خود

تشویق می نمودند ،کف می زدند مرتب

در آسمان بختم دیدم ستارۀ خود