پیامک سالروز فتح خرمشهر

پیامک سالروز فتح خرمشهر سری۱

ای شهر همیشه سبز و خرم

از خاطره ها نمی شوی گم


شهری که درآمد و شد کهکشانی از ستاره های خون آلود


پیروزی را معنا کرد و استقامت را تفسیر، هنوز هم میل بودن دارد خرمشهر..!


سوم خرداد یادآور دلاورمردی های رزمندگان اسلام در فتح غرورآفرین خرمشهر قهرمان مبارک باد


خانه ام روزی در این جا بود و نیست

آن طرف همسایه ما بود و نیست


آه خونین شهر من، ای شهر من

دشمنت کی می رهد از قهر من


بر عشق، دوام می دهد خون شهید

از فَـتح پیام می دهد خون شهید

بَرخیز که با زبان گویای سکوت

پیغام قیام می دهد خون شهید

فتح خرَمشَهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثـار و پیروزی  مبارک باد


به شهر آتش و خون و حماسه، خرمشهر

به پای صبر زراهی دراز آمده ایم..!


سوم خرداد یادآور دلاور مردی های رزمندگان اسلام در فتح غرورآفرین خرمشهر قهرمان مبارک باد


سوم خرداد، یادآور دلاور مردی و ایثار شهیدان

استقامت و پایداری ملت ایران

شجاعت و شهامت فرماندهان و از خودگذشتگی رزمندگان ارتش اسلام

و اوج خداباوری و خلوص امام شهیدان خمینی کبیر است

که فرمود: “خرمشهر را خدا آزاد کرد”


ای چشم هایت تا ابد بیدار، خرمشهر

وی کوه عزمت همچنان استوار، خرمشهر