پیامک سالروز قیام 15 خرداد

پیامک سالروز قیام ۱۵ خرداد سری۱

پانزده خرداد مبدأ نهضت اسلامی ایران است.


ملت بزرگ ایران، سالروز پانزده خرداد را که یوم اللّه است زنده نگه می دارد.


با فرا رسیدن پانزده خرداد خاطره غم انگیز و حماسه آفرین این روز تاریخی تجدید می شود…


قیام پانزده خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد.


اولین و مهمترین فصل خونین مبارزه در عاشورای پانزده خرداد رقم خورد.


ملت ما نه محرم را که شاهد قتل عامهای وحشیانه جباران است فراموش می کند و نه ۱۵ خرداد را که سرآغاز نهضت اسلامی روحانیت است


۱۵ خرداد یک روز نیست، یک تاریخ است، یک تاریخ سراسر شکوهمند که برای همیشه باید جاودانه نگهداشته شود.