پیامک هفته تربیت بدنی

پیامک روز تربیت بدنی سری۱

بر همه ما واجب است که ورزش را در تمام زمینه ها جدی بگیریم.(مقام معظم رهبری)

روز تربیت بدنی مبارک باد


تن به ورزش سپار تا خود را

جلد و چالاک و نامور سازی


امام سجاد (ع) در رساله حقوق می فرمایند:

بدن تو بر تو حقی دارد. حق آنست که آنرا سالم نیرومند و مقاوم در برابر شداید و سختیها و در کمال نشاط نگهداری.

روز تربیت بدنی مبارک باد


روز ورزش و تربیت بدنی، بر ورزشکاران و ورزش دوستان گرامی باد.


روز تربیت بدنی روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان

و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است


هرچه ورزش کنی همانی تو

نیکویی ورز، اگر توانی تو


ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح

و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز

نقشی اساسی و بنیادی دارد و برهمین اساس نه تنها یک روز،

بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار میدهد

روز تربیت بدنی مبارک باد


ورزش تو را به اوج نشاط است رهنمون

بی ورزش آدمی به نسیمی است سرنگون

ورزش جلا و صیقل روح است و جسم تو

اینگونه هم برون تو زیباست هم درون


انسان برای رسیدن به کمال انسانیت در مسیر الهی نیاز به تقویت و تربیت روح و وجود انسانی خود را دارد

و این امر میسر نمی شود مگر با تربیت بدن با ورزش ،که یکی از مکملهای غذایی بدن است

روز تربیت بدنی مبارک باد


روز تربیت بدنی روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان

و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است.


ورزش عرصه توقف ناپذیری است که برای آن حد و مرزی به لحاظ توسعه و پیشرفت وجود ندارد

و باید دو چندان بکوشیم تا از قافله رشد عقب نمانیم.

روز ورزش و تربیت بدنی مبارک باد


روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر

در سطح جامعه است را به کلیه ی جامعه ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می نمایم.


تربیت بدنی واژه ای است به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان و مسیر الهی آن

که با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی انسان را به کمال می رساند.