پیامک روز بهزیستی

پیامک روز بهزیستی سری۱

عشق ورزیدن به خلق، زیباترین ترنم گفتگو با خالق است بویژه اگر توفیق خدمت به عزیزانی نصیبمان گردد که تمام دنیایشان را می توان در پر رنگین پروانه ای خلاصه کرد

روز مددکار بر شما مبارک


اشک و لبخند ؛ دو واژه پر معنای مددکار در برابر مددجوست


سلامت جسم ، جان  و روان، زیر  بنای  عامل  پیشر فت  و تکامل جا معه است .این مهم ،جز از منظر کمک ویاری رساندن به مددجویان نیازمند و رسیدگی به امور معلو لین، آسیب دیدگان اجتماعی ومحرومین میسر نخواهد شد

روز بهزیستی و تامین اجتماعی بر مددکاران مبارک


سلام بر آنها که راه پیامبران و امامان خود را در عبور از دلها دیدند و با دستان مهربان و پرعاطفه  خود بخشندگی پیشه کردند تا محبت دلها را بیشترتر کنند و بر طراوت روزگار بیفزایند


آنان که پیوسته دستی از خدا طلب می کنند.

که با آن، دست نیازمندی را بگیرند و از خجالت نزد محتاجان نمیرند.

روزتان مبارک


زنان و مردان آزاده ای که در راه بهتر ساختن زندگی دیگران و کاستن آسیب از اجتماع می کوشند، آنها که همواره در تلاشند تا باری از دوش خسته نیازمندان و معلولان بردارند


در آموزه های آسمانی  و اصیل دین مبین اسلام ، پیوسته  به احسان  و دستگیری  از  کسانی سفارش  شده است که به کمک  و یاری ،  نیازمند  هستند

روز مددکار مبارک


ماه رجب ماه میلاد بزرگ پرچمدار مددکاری اجتماعی در جهان اسلام

روز مددکار اجتماعی مبارک


رهبر انقلاب:

هر انسانی واقعا اگر بخوا هد یک عمل خالص در خدمت مستضعفان انجام دهد یکی از مکانهایی که این کار در آنجا عملی است سازمان بهزیستی است


خدمت در سازمان بهزیستی به نوعی عبادت است و به‌دست آمدن این افتخار برای کارکنان بهزیستی جای شکرگزاری دارد

هفته بهزیستی مبارک


بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به دردآورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

(سعدی)


با هم و در کنار هم بی فکر معلولین و محرومین سر بر بالین آسایش نگذاریم و برای نشاندن گل لبخند بر لبان همه نیازمندان منتظر، لحظه ای غفلت نکنیم


مددکاری ترسیم چهره حقیقی و تجسم رسالت نهایی بهزیستی است